Younger Category

MA PIĘKOŚ ROBERT – chairman
MA CYNA KAZIMIERZ
MA FRANKOWSKI GRZEGORZ

Middle Category

MA JEKIEŁEK ANDRZEJ – chairman
MA CINCIEVSKI GJORGJI (MALTA)
MA KURTOK CZESŁAW

Older Category

Prof. JELINEK MILOSLAV (CZECHY) – chairman
Ass. Prof. OLKIEWICZ IRENA
Prof. YI SONG (CHINY)

Secretary

MA WILIŃSKI MARCIN

Accompanists

Prof. JELINKOVA MARCELA (CZECH Rep.)
Ass. Prof. WERPULEWSKI MAREK


Copyright © 2019 World Bass Festival