Absolwent klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej i prof. Urszuli Stańczyk w Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą w macierzystej Uczelni oraz nauczycielem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach.

Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych i muzyki kameralnej pracując pod kierunkiem m. in. Barbary Halskiej, Ryszarda Baksta, Rudolfa Buchbindera, Konrada Richtera.

Stypendysta Ministra kultury i Sztuki (1986/1987). Laureat konkursów pianistycznych na stypendia artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1985 i 1986), Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986) oraz Festiwalu Augustowskie Spotkania Młodych (1985) i innych.

Jako solista i  kameralista występował w  Polsce i  za granicą we Francji, Hong Kongu, Malezji, Niemczech, Pakistanie,Słowacji, Szwecji, Ukrainie.

Brał udział w  wielu festiwalach m. in. Światowe Festiwale Kontrabasowe oraz Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Warszawska Jesień, Festiwal Prawykonań w Katowicach. Dokonał prawykonań muzyki najnowszej, licznych nagrań dla Polskiego Radia oraz dla TVP. Zrealizował nagrania płytowe m. in. z  kontrabasistką Ireną Olkiewicz a  także z  pianistką Gabrielą Szendzielorz.

Zapraszany jako akompaniator na liczne kursy mistrzowskie współpracował z  wieloma wybitnymi muzykami takimi jak: kontrabasiści – Miloslav Gajdoś, Barry Green, Esra Gul, Eric Hansen, Jorma Katrama, Thomas Martin, Irena Olkiewicz, Francois Rabbath, Sonia Ray, Catalin Rotaru, Dan Styffe; fleciści – András Adorján, Pierre-Yves Artaud, Lars Asbjorson, Janos Ballint, Philippe Benoit, Philippe Bernold, Elżbieta Dastych-Szwarc, Łukasz Długosz, Dejan Gavrič, Peter-Lukas Graf, Agata Kielar, Martin Kofler, Jadwiga Kotnowska, Kazimierz Moszyński, Jerzy Mrozik, Miriam Nastasi, Grzegorz Olkiewicz, Cezary Traczewski, Antoni Wierzbiński; klarneciści – Karel Dohnal, Michel Lethiec, Bogdan Ocieszak, Jan Tatarczyk, Mieczysław Stachura; saksofoniści – Noah Getz, Lawrence Gwozdz, Jerome Laran, Jean-Marie Londeix, Patrick Meighan, Claus Olesen, Elliot Riley, Dariusz Samól, Bernard Steuer, Wildy Zumwalt, Ryszard Żołędziewski oraz z innymi.

 

Copyright © 2020 World Bass Festival