ukończyła studia w klasie wiolonczeli docenta Zdzisława Butora w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach 1984-1989.

Doskonaliła swoje umiejętności czynnie uczestnicząc w mistrzowskich kursach interpretacji i warsztatach m.in. w Weimarze i Łańcucie, poszerzając umiejętności pod okiem znakomitych wiolonczelistów m.in. Siegfrieda Palmy, Ivana Monigetti’ego, Andrzeja Orkisza, Romana Sucheckiego, Mariny Czajkowskiej i Bogumiły Reszke.

Po ukończeniu studiów w roku 1989, została zatrudniona na stanowisku asystenta w klasie wiolonczeli w macierzystej uczelni a po przeprowadzeniu przewodu kwalifikacyjnego I stopnia w roku 1994 na stanowisku adiunkta z kwalifikacjami I stopnia.

W roku 2001 uzyskała kwalifikacje II stopnia, a od roku 2008 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. W latach 1987-2001 jako muzyk orkiestrowy występowała z: Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Wratislavia, Menuhin Festival Orchestra.

Jako muzyk solista Orkiestry Leopoldinum współpracowałam ze znakomitymi artystami takimi jak Yehudi Menuhin, Jerzy Maksymiuk, Ewa Podleś, Konstanty Andrzej Kulka, Vadim Brodski, Jan Stanieda, Krzysztof Jabłoński.

Od kilku lat jako członek „Kwartetu Capitol” współpracuje z Teatrem Muzycznym we Wrocławiu biorąc udział w premierach i spektaklach muzycznych wystawianych na scenie tego teatru.

Wkrótce po uzyskaniu kwalifikacji II stopnia, w maju 2002 roku została wybrana na Prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po
upływie dwóch kadencji w roku 2012 została wybrana do pełnienia zaszczytnej funkcji Dziekana Wydziału Instrumentalnego, którą sprawuje obecnie w drugiej kadencji.

Copyright © 2020 World Bass Festival