Studia muzyczne rozpoczął w roku 1972 w PWSM we Wrocławiu. W tym samym roku wyjechał do Moskwy, gdzie podjął studia w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego, z którym związany był aż do roku 1982, kiedy to ukończył asystenturę-staż. Pracował w Filharmonii Wrocławskiej i PWSM we Wrocławiu, a w latach 1979-1980 pełnił funkcję koncertmistrza w Państwowej Operze we Wrocławiu. Od listopada 1982 podjął pracę w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a także był jednym z założycieli Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Leopoldinum. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia. W roku 2000 rozpoczął działalność dydaktyczną w Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi. W grudniu 2002 r. nadano mu tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Od 2008 roku jest profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Copyright © 2020 World Bass Festival