Gisele Blondeau urodziła się i wychowała w Winnipeg w Kanadzie. w wieku 8 lat zaczęła pobierać pierwsze lekcje gry na kontrabasie. Dalszą naukę kontynuowała na Uniwersytecie Manitoba w klasie Erica Hansena, uzyskując dyplom w roku 1998. Przeprowadziła się do Pittsburga (USA.), gdzie dzięki otrzymanemu stypendium mogła kontynuować dalsze studia. Jako asystentka profesora kontrabasu – Jeffa Turnera, koncertmistrza Pittsburgh Symphony, w 2000 r. zakończyła studia dyplomem magisterskim. Równolegle z nauczaniem na Uniwersytecie i prywatnymi lekcjami Gisele zdołała objechać cały świat z różnymi orkiestrami młodzieżowymi, które prowadzili tacy dyrygenci jak: Kurt Masur, Zubin Mehta, Yakov Kreizberg, Franz – Paul Decker, Helmut Rilling i inni. Gisele, chcąc bardziej rozwinąć swoje zainteresowania niemiecką kulturą muzyczną, podjęła naukę w Szkole Muzycznej w Monachium, a następnie w Lipsku, gdzie otrzymała „Konzertexam” - dyplom wykonawcy. Gisele grała w licznych orkiestrach niemieckich w charakterze zastępcy. Pierwsze stałe stanowisko otrzymała w Monachijskiej Orkiestrze Symfonicznej. w 2004 roku, w wyniku pomyślnego przesłuchania Gisele otrzymała stanowisko Pierwszego Kontrabasu w Filharmonii Sudwestfalen w Hilchenbach. w 2005 roku rozpoczęła nauczanie gry na kontrabasie na wydziale muzycznym Uniwersytetu w Siegen. w roku 2009 Gisele wygrała przesłuchanie na stanowisko koncertmistrza grupy kontrabasów w Bochum Symphony, gdzie pracuje do dzisiaj.

Copyright © 2020 World Bass Festival