Pianista i kompozytor, ukończył studia pianistyczne z wyróżnieniem (1979) oraz studia kompozytorskie także z wyróżnieniem (1988) w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1972-80 był jako kompozytor uczniem i prywatnym stypendystą Witolda Lutosławskiego a w latach 1979 i 1980 był jako pianista dwukrotnie stypendystą Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Laureat krajowych i zagranicznych konkursów kompozytorskich. W latach 1991- 94 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich Oddział we Wrocławiu. Twórca muzyki fortepianowej, kameralnej, symfonicznej, filmowej oraz kilku dzieł oratoryjno- kantatowych m.in. Święta Jadwiga Śląska, Święty Jan Boży. Od 1991 r. dyrektor artystyczny Międzynarodowego Śląskiego Festiwalu Muzycznego „Porozumienie”, od 2003 r. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „EuroSilesia” w którego rozwój osobiście zaangażowany jest światowej sławy dyrygent Maestro Kurt Masur. W ramach tego festiwalu wystąpiła m.in. Filharmonia Lipska „Gewandhaus”(1996) oraz New York Philharmonic(2000), Orchestre National de France (2003) wszystkie te orkiestry pod dyrekcją Maestro Kurta Masura. Od 2004 organizator Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Dyrygenckich Maestro Kurta Masura we Wrocławiu. Od 2001 r. wiceprezes a od 2006 prezes Towarzystwa im.F.Chopina – Koło we Wrocławiu, kierownik artystyczny festiwalu Forum Chopinowskie organizowanego od 1998 we Wrocławiu oraz członek Komitetu Organizacyjnego budowy pomnika F.Chopina we Wrocławiu, którego uroczyste odsłonięcie odbyło się we wrześniu 2004. W roku 2000 nagrał płytę solową CD jako pianista z utworami F. Chopina i F. Liszta, w roku 2001 płytę CD wspólnie z K.A. Kulką z sonatami Beethovena i Brahmsa,
w roku 2003 nagrana została płyta CD z jego kompozycjami: Kantatą Św. Jan Boży i Św. Jadwiga Śląska w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Wrocławskiej z udziałem najwybitniejszego polskiego tenora Wiesława Ochmana. W 2008 ukazał się album dwupłytowy CD z nagraniem wszystkich, odnalezionych do tej pory utworów polskiego kompozytora i pianisty 2 połowy XIX w. Antoniego Stolpego. W 1990 za swoją działalność kompozytorską i pianistyczną został uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury a na 25-lecie swojej pracy artystycznej w roku 2000 odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta Polski. Obecnie na stałe związany z Katedrą Kameralistyki Akademii Muzycznej im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Copyright © 2017 World Bass Festival