Ryszard Kusek to z zawodu: nauczyciel; z wykształcenia: muzyk, instrumentalista; z zamiłowania: pasjonat kontra-basu, kompozytor, aranżer, dyrygent. Ukończył UMCS w Lublinie, ale również wydział instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie kontrabasu prof. S. Nowaka. Obecnie dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu, a także koordynator szkoleń Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie. Prowadzi również klasę kontrabasu w Mielcu. Jego uczniowie są laureatami konkursów ogólnopolskich. Założył i od 10 lat jest dyrygentem orkiestry kameralnej składającej się z uczniów i absolwentów szkoły koncertującej w kraju i za granicą (m. in. kraje Beneluksu, Węgry) mającej w swoim repertuarze utwory od „Bacha do Piazzolli” które sam jednocześnie w większości aranżuje. Jestpomysłodawcąiorganizatoremod2003rokuOgólnopolskich Spotkań Kontrabasowych w Mielcu dla najmłodszych adeptów gry kontrabasowej, oraz młodzieży do 21 lat.

Copyright © 2020 World Bass Festival