Wojciech Bergander – ukończył wrocławską OSM im. K. Szymanowskiego w klasie kontrabasu Czesława Kurtoka z bardzo dobrym wynikiem, student Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kontrabasu Ireny Olkiewicz. Od kilku lat stara się czynnie uczestniczyć w muzycznym życiu Wrocławia, działając na wielu płaszczyznach muzycznych. Wykładowca gitary basowej w szkole R&HM im. J. Satrianiego, od kwietnia 2007 r. współpracuje z firmą Interton S.A. jako endorser.

Copyright © 2020 World Bass Festival