Marek Werpulewski ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza. Od 1991 wykładowca tejże uczelni w katedrze kameralistyki. Uczestniczył jako akompaniator przy okazji kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów i  pedagogów, m. in. Julius Baker i  James Galway (flet), Guy Dangain (klarnet), Lawrence Gwozdz i  Christian Wirth (saksofon), Irena Olkiewicz, Klaus Trumpf, Gottfried Engels, Miloslav Gajdos i Radoslav Sasina (kontrabas). Brał udział w V i VI Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Kontrabasowym we Wrocławiu (2000, 2001), Światowym Festiwalu Kontrabasowym we Wrocławiu (2004, 2006, 2008), gdzie koncertował jako akompaniator recitali mistrzowskich Jeffa Bradeticha (USA), Gottfrieda Engelsa (Niemcy), Miloslava Gajdosa (Czechy), a także Festiwalu Klarnetowo-Saksofonowym “Clarimania” (2002, 2003), gdzie był akompaniatorem Laurence’a Gwozdza, Christiana Whirth’a (USA), Guy Dangain’a (Francja), Jana Jakuba Bokuna (Polska) i  in. Stale współpracuje z  Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej oraz Orkiestrą Reprezentacyjną Śląskiego Okręgu Wojskowego. Jest wielokrotnym współlaureatem Ogólnowojskowego Konkursu Kameralistów i  Solistów Wojska Polskiego. Otrzymał wyróżnienia za akompaniament na Konkursach Ogólnopolskich m. in. we Włoszakowicach, Olsztynie i  Szczecinku. W  roku 2003 otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia przyznaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Jest także laureatem Nagrody Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu w roku 2005. Prowadzi ożywioną działalność koncertową solistyczną i  kameralną – występował m.in. w  Londynie, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie oraz Wilnie. Dokonał także nagrań dla Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu.

Copyright © 2020 World Bass Festival