Jerzy Stuhr – aktor, reżyser teatralny i filmowy, pedagog. Urodzony 18 kwietnia 1947 roku w Krakowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Podczas studiów współpracował z Teatrem STU w Krakowie. Od 1972 roku związany ze Starym Teatrem, gdzie zagrał wiele ról w spektaklach najwybitniejszych reżyserów teatralnych (Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy). W latach dziewięćdziesiątych związany z Teatrem Ludowym, w którym reżyserował dramaty Gombrowicza, Moliera, Szekspira. Od początku lat osiemdziesiątych współpracuje z teatrami włoskimi. Prowadzi działalność dydaktyczną, od ukończenia studiów jest pedagogiem krakowskiej PWST, w latach 1990 - 1997 był rektorem tej uczelni. Funkcję tę objął ponownie w 2002 roku. Związany jest również z uczelniami włoskimi. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie sztuk teatralnych. Swoje najważniejsze role filmowe zagrał w: "Bliźnie", "Amatorze", "Przypadku" i "Dekalogu dziesięć" Krzysztofa Kieślowskiego, "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy, "Wodzireju" Feliksa Falka, "Obywatelu Piszczyku" Andrzeja Kotkowskiego. Zagrał główne role w wyreżyserowanych przez siebie filmach: "Spisie cudzołożnic", "Historiach miłosnych", "Tygodniu z życia mężczyzny", "Dużym zwierzęciu" i "Pogodzie na jutro". W 1992 roku ukazała się autobiograficzna książka Sercowa choroba. W latach 1991-93 był członkiem Rady d/s Kultury przy Prezydencie RP. Od 1998 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Jest laureatem licznych nagród w dziedzinie twórczości filmowej i teatralnej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 2001 r.

Copyright © 2020 World Bass Festival