Absolwent Akademii Muzycznej w  Krakowie na Wydziale Pedagogiki Instrumentalnej w  klasie kontrabasu mgr Marka Kalinowskiego. Od 1993 roku prowadzi klasę kontrabasu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Jest animatorem gry kontrabasowej wśród dzieci i młodzieży. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”

Copyright © 2020 World Bass Festival