jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w  Katowicach, studia na Wydziale Instrumentalnym ukończył w  1982 roku w  klasie kontrabasu prof. Stefana Nowaka. Od 1978 roku jest muzykiem-kontrabasistą WOSPR i  TV w  Katowicach (obecnie NOSPR). W  latach 1984-1987 prowadził klasę kontrabasu w Liceum Muzycznym w  Katowicach. Od roku 1987 jest pracownikiem Akademii Muzycznej w  Katowicach, obecnie doktorem habilitowanym na stanowisku adiunkta. W 1995 roku Departament Szkolnictwa Artystycznego i  Centrum Edukacji Artystycznej zaproponowały mu objęcie funkcji konsultanta szkół muzycznych I  i  II stopnia; regularnie uczestniczy w  pracach komisji Makroregionalnych Przesłuchań Klas Wiolonczeli i Kontrabasu a od roku 1988 jest jurorem Ogólnopolskich Przesłuchań tychże klas. Zapraszany jest również do grona jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego i Kontrabasowego w Poznaniu.

Wspólnie z Centrum Edukacji Artystycznej zainicjował i opracowuje programową formułę Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach.

W  2002 roku na zaproszenie prof. Thomasa Martina prowadził zajęcia indywidualne i kurs mistrzowski w Guildhall School of Music&Drama w Londynie.

Jego wychowankowie i absolwenci są laureatami Ogólnopolskich Konkursów Kontrabasowych w Poznaniu, Łodzi oraz Międzynarodowych Konkursów w Markneukirchen Genewie i we Wrocławiu. Występują jako koncertujący soliści i  dokonują licznych nagrań w  Polsce i  za jej granicami. Zajmują czołowe pozycje w renomowanych orkiestrach symfonicznych w Polsce i Europie ( m.in. Jan Kotula – solo-kontrabasista NOSPR w Katowicach, Arkadiusz Maciejski – solista Orkiestry Symfonicznej
w San Sebastian, Aleksander Gabryś – członek „Ensemble Phenix Basel” i „X-Quartet” w Bazylei, Sławomir Grenda – solista Filharmonii Monachijskiej, Bogusław Furtok – solista Radiowej Orkiestry Symfonicznej we Frankfurcie n. Menem. W roku 2012 powołany został na stanowisko kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Katowicach.

Copyright © 2020 World Bass Festival