Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Bielsku – Białej gdzie uczył się gry na kontrabasie w klasie prof. Bonawentury Nancki. Studia muzyczne kontynuował w Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod kierunkiem  prof. Tadeusza Górnego i prof. Edwarda Krysty. W 1981 r. będąc jeszcze studentem zdał egzamin kwalifikacyjny do orkiestry Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu w której pracuje do dzisiaj jako muzyk-kontrabasista . Od wielu lat jest członkiem Rady Artystycznej tego zespołu. Równolegle prowadzi działalność pedagogiczną w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej we Wrocławiu , gdzie od 1984 r. jest zatrudniony jako nauczyciel w klasie kontrabasu. Jego wychowankowie są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych a zdecydowana większość jego absolwentów kontynuowała naukę w najlepszych polskich uczelniach muzycznych takich jak Akademie Muzyczne w Katowicach , Wrocławiu , Poznaniu , Uniwersytet Muzyczny  w Warszawie  i zagranicznych jak Rogal Academy of Music w Londynie ,Real Conservatorio Superior de Música w Madrycie , ArtEZhoogeschoolvoor de kunsten w Zwolle – Holandia. Był również członkiem jury w Regionalnych Przesłuchaniach CEA uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu.

Copyright © 2020 World Bass Festival